Rusza nabór wniosków w programie „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłasza nabór ciągły wniosków na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu województwa warmińsko-mazurskiego z „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych”. Można uzyskać dofinansowanie w formie dotacji w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Wnioski wraz załącznikami należy składać w systemie wniosków w terminie od 09.07.2018 r. do 31 lipca 2018 r. lub do wyczerpania alokacji środków. Kwota alokacji do dofinansowania w formie dotacji wynosi 5 190 000 zł, w tym: NFOŚiGW – 4 890 000 zł, WFOŚiGW – 300 000 zł. Załączniki do wniosków są do pobrania ze strony internetowej: www.wfosigw.olsztyn.pl w zakładce: Środki krajowe/Portal Beneficjenta/Wzory dokumentów. Więcej informacji można uzyskać na naszej stronie internetowej w zakładce portal beneficjenta / konkursy 2018 / ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych oraz u koordynatora projektu z ramienia WFOŚiGW w Olsztynie Pani Agnieszki Wojciukiewicz nr tel. 89 522 02 76.

 Załącznik nr 1

Accessibility Toolbar