Spotkanie z dyrektorami parków krajobrazowych z Warmii i Mazur

We wtorek 19 czerwca w siedzibie Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Krutyni odbyło się spotkanie dyrektorów parków krajobrazowych z Warmii i Mazur z Prezesem WFOŚiGW w Olsztynie Jarosławem Boguszem. W spotkaniu wzięli udział także: Bogdan Meina – dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska i Hanna Wiśniewska – kierownik Biura Polityki Ekologicznej i Przyrody w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Głównym tematem wtorkowej wizyty było omówienie finansowych aspektów funkcjonowania parków krajobrazowych w naszym województwie. Każdy z obecnych na spotkaniu dyrektorów przedstawił charakterystykę swojego parku i plany na przyszłość. Poruszano także kwestie możliwości finansowania funkcjonowania parków ze środków WFOŚiGW w Olsztynie, a także propozycje realizacji projektów ze środków zewnętrznych. Przy tej okazji Jarosław Bogusz – prezes WFOŚiGW w Olsztynie, zwiedził istniejący przy Mazurskim Parku Krajobrazowym Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Kulturowej z Izbą Przyrodniczą.

Accessibility Toolbar