W Olsztynie odbyła się konferencja poświęcona termomodernizacji budynków

Ponad 100 osób wzięło udział w bezpłatnej konferencji „Termomodernizacja budynków – aspekt praktyczny oraz źródła finansowania”, która odbyła się 18 czerwca w Olsztynie. Jej organizatorem był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie i działający przy nim Zespół Doradców Energetycznych.

Konferencja finansowana była z projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” w ramach poddziałania 1.3.3. POIiŚ. Do udziału w niej zaproszono przedstawicieli samorządów i instytucji z terenu Warmii i Mazur. Spotkanie otworzył Jarosław Bogusz, Prezes Zarządu WFOŚiGW w Olsztynie.

– Cieszę się bardzo, że tak licznie przybyli Państwo na dzisiejszą konferencję – mówił prezes Jarosław Bogusz. – Nasza instytucja obchodzi w tym roku jubileusz 25-lecia. Jesteśmy sprawdzonym partnerem działań związanych z ochroną środowiska. Tym razem chcemy zainteresować Państwa możliwością wdrożenia efektywności energetycznej w dziedzinie budownictwa, a także przybliżyć Państwu przede wszystkim zagadnienia formalno-prawne, systemy wsparcia finansowego, dobre i efektywne rozwiązania technologiczne oraz wskazać błędy wykonawcze podczas realizacji termomodernizacji. Wsparcie ze strony Funduszu – to przede wszystkim pomoc w „montażu” finansowym realizacji zadania, ale także sugerowanie efektywnych i dobrych rozwiązań w tej dziedzinie. Sprawdzonym sposobem na przygotowanie się do realizacji tak kosztownych zadań jest zapoznanie się z listą dobrych praktyk. Dodatkowo zachęcam Państwa do korzystania z konsultacji naszego Zespołu Doradców Energetycznych, którzy działają na terenie całego województwa. Być może tematyka przedstawiona na dzisiejszej konferencji nie odpowie na wszystkie Państwa pytania – ale przynajmniej wskaże źródła, gdzie znajdziecie na nie odpowiedzi – dodał prezes Bogusz.

Wśród prelegentów konferencji nie zabrakło przedstawicieli Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie, którzy omówili zagadnienia związane z termomodernizacją obiektów zabytkowych. Ciekawą prelekcję dotyczącą prawidłowych odczytów związanych z termowizją wygłosił Marek Kitliński Prezes  Zarządu TERMOCENT Sp. z o. o. Podczas spotkania poruszano także kwestie związane z finansowaniem przedsięwzięć termomodernizacyjnych budynków publicznych i mieszkalnych. Ten temat zaprezentowali przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie: Katarzyna Zalewska-Pakulnicka – kierownik Biura Projektów Rewitalizacja oraz Łukasz Popławski – kierownik Biura Projektów Energetyka. Z kolei o instrumentach wsparcia finansowego z Funduszu Termomodernizacji i Remontów opowiadał Tomasz Makowski z Banku Gospodarstwa Krajowego. Spotkanie zakończyła prelekcja dotycząca programu „Czyste powietrze”, który przedstawił Bogusław Skopek – doradca energetyczny z NFOŚiGW.

Materiały pokonferencyjne:

Prezentacja „Termomodernizacja, a zabytki”

Prezentacja „Termowizja w praktyce”

Prezentacja „Termomodernizacja budynków publicznych i mieszkalnych. Najważniejsze aspekty związane z ubieganiem się o dofinansowaniem z RPO WiM na lata 2014-2020”

Prezentacja – „Fundusze na realizację projektów z zakresu efektywności energetycznej, OZE oraz Wysokosprawnej Kogeneracji w ramach Działań 4.1, 4.2 oraz 4.5 RPO WiM na lata 2014-2020”

Prezentacja – „Instrumenty wsparcia finansowego z Funduszu Termomodernizacji i Remontów – BGK”

Prezentacja – „Działania ograniczające emisję zanieczyszczeń wspierane ze środków zarządzanych przez NFOŚiGW- oferta finansowa”

Accessibility Toolbar