Fundusz na festynie w Klebarku Wielkim

W piątek 11 maja w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Klebarku Wielkim odbyły się uroczystości związane z obchodami Dnia Patrona placówki. Wśród wielu atrakcji nie zabrakło stoiska promocyjnego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Uroczyste obchody, które rozpoczęły się mszą świętą oraz złożeniem kwiatów na grobie patrona szkoły – Pawła Chmielewskiego – połączono z festynem rodzinnym. Dużym zainteresowaniem uczestników wydarzenia cieszyło się stoisko WFOŚiGW w Olsztynie, gdzie nie tylko informowano o możliwościach dofinansowania inwestycji związanych z ochroną środowiska, ale także edukowano poprzez zabawę. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się wielka gra planszowa, w której można było sprawdzić swoją wiedzę na temat przyrody Warmii i Mazur.

Accessibility Toolbar