Klastry z Warmii i Mazur wyróżnione w konkursie Ministerstwa Energetyki

Ministerstwo Energii ogłosiło wyniki konkursu na Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii. Wśród 33 wyróżnionych platform znalazły się dwa klastry z Warmii i Mazur.

Klaster energii to platforma, która umożliwia równoważenie lokalnego wytwarzania i konsumowania energii, na terenie pięciu gmin albo jednego powiatu. W uproszczeniu chodzi o dopasowanie produkcji do zapotrzebowania i na odwrót, tak aby te niewielkie źródła, nie pracowały w sposób przypadkowy. Koncepcja klastra pojawiła się w nowelizacji ustawy o OZE z 2016 roku. Głównym założeniem ich tworzenia jest rozwój energetyki rozproszonej. Do tej pory nie było mechanizmów, które premiowałyby niewielkie źródła energii za to, że są w stanie reagować na lokalne potrzeby energetyczne.

W sierpniu 2017 roku Ministerstwo Energii ogłosiło konkurs dla klastrów energii. Do rywalizacji zgłoszono 115 podmiotów, z których 70 przeszło pozytywnie pierwszy etap oceny formalnej i zakwalifikowało się do oceny merytorycznej. Przedstawiciele tych klastrów mieli okazję prezentacji w siedzibie ministerstwa koncepcji funkcjonowania i rozwoju swojej platformy. Najwyżej ocenione projekty otrzymały Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii. Liderem wybrano Klaster Energii Zbiornika Czorsztyńskiego. Wyróżniono także 33 platformy, w tym dwie z Warmii i Mazur: Olecki Klaster energii elektrycznej i cieplnej „Zielone Olecko”, a także Klaster Mazurska Energia.

Swój udział w tworzeniu klastra oleckiego ma zespół doradców energetycznych, który działa przy Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

– Pierwsze działania dotyczące tworzenia klastra w Olecku rozpoczęły się w czerwcu 2017 roku i trafiły na bardzo dobry odbiór ze strony samorządu jak i lokalnych przedsiębiorców związanych z produkcją energii elektrycznej i cieplnej –  mówi Janusz Pabich, doradca energetyczny w WFOŚiGW w Olsztynie. – W jego tworzenie szczególnie zaangażowany był Urząd Miejski w Olecku pod przewodnictwem burmistrza Wacława Olszewskiego. To dzięki ich zaangażowaniu w tak krótkim czasie powstała bardzo dobra strategia, która zyskała uznanie komisji konkursowej przy Ministerstwie Energii. Mam nadzieję, że klaster „Zielone Olecko” będzie dobrą praktyką dla innych samorządów z Warmii i Mazur – dodaje.

Z powstania innowacyjnego pomysłu zadowolony jest też gospodarz gminy.

– „Energia przyszłością Gminy Olecko”- ten zapis z wizji klastra przyświecał nam przy tworzeniu strategii klastra i będzie wyznacznikiem w dalszych pracach nad rozwojem energetyki lokalnej, tak aby korzyści z funkcjonowania lokalnych źródeł odczuli także nasi mieszkańcy – mówi Wacław Olszewski, burmistrz Olecka.

Stosowne porozumienia o współpracy w ramach platformy zostały podpisane i stworzono odpowiednią strategię. Koordynatorem klastra jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olecku.

– Certyfikat pilotażowego klastra energii to pierwszy krok w realizacji celów i wizji klastra, teraz przed nami dalsze prace zmierzające do realizacji przyjętych w strategii klastra zamierzeń – mówi Grzegorz Makarewicz, prezes PEC Sp. z o.o. w Olecku – koordynator klastra. – Ze względu na innowacyjność pomysłu klastra liczymy na wsparcie Ministerstwa Energii, zwłaszcza, że nasza platforma i jej strategia znalazły się w pierwszej dziesiątce najlepszych w Polsce.

Accessibility Toolbar