Ośrodek Wsparcia w Worynach zostanie zmodernizowany

Ponad 3,25 miliona złotych będzie kosztowała realizacja projektu „Ośrodek wsparcia dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych”, którego beneficjentem jest Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Profilaktyki Zdrowia „Jesteśmy razem”. Zadanie zostanie zrealizowane m.in. dzięki pożyczce z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Zadanie obejmie przebudowę dwóch budynków o pow. ok. 450 m2 w miejscowości Woryny wraz ze zmianą sposobu ich użytkowania na Ośrodek Wsparcia. Projekt obejmuje docieplenie przegród budowlanych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej i wentylacyjnej oraz centralnego ogrzewania z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (kocioł na biomasę o mocy ok. 40 kW). Zadanie współfinansowane jest ze środków unijnych w ramach Osi Priorytetowej 9 – „Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych” Działanie 9.2 – „Infrastruktura socjalna” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia-Mazury na lata 2014-2020. Aby spiąć budżet realizacji zadania stowarzyszenie pozyskało z WFOŚiGW w Olsztynie prawie 490 tys. zł. Umowę udzielenia pożyczki podpisano 7 maja w siedzibie funduszu. Według założeń modernizacja ośrodka zostanie zakończona w grudniu 2019 roku.

Accessibility Toolbar