Nowe zasady udzielania i umarzania pożyczek, udzielania dotacji

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie informuje, że uchwałą Rady Nadzorczej przyjęto nowe Zasady udzielania i umarzania pożyczek, udzielania dotacji oraz dopłat do oprocentowania kredytów i pożyczek ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na 2018 rok. Niniejsze zasady mają zastosowanie do uchwał podejmowanych przez Zarząd i Radę w okresie od 13.04.2018 r. Beneficjent/ pożyczkobiorca ma możliwość odstąpienia od umowy w wyznaczonym terminie w przypadku braku akceptacji zmian. W załączniku znajdą Państwo tekst jednolity przyjętych zasad.

Zasady udzielania i umarzania pożyczek, udzielania dotacji oraz dopłat do oprocentowania kredytów i pożyczek ze środków WFOŚiGW w Olsztynie na 2018 rok

Accessibility Toolbar