Daily Archives

2 maja 2018
  • Nowe zasady udzielania i umarzania pożyczek, udzielania dotacji

    Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie informuje, że uchwałą Rady Nadzorczej przyjęto nowe Zasady udzielania i umarzania pożyczek, udzielania dotacji oraz dopłat do oprocentowania kredytów i pożyczek ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na 2018 rok. Niniejsze zasady mają zastosowanie do uchwał podejmowanych przez Zarząd i Radę w okresie od […]