Zapraszamy na konferencję dotyczącą modernizacji oświetlenia ulicznego

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, Zespół Doradców Energetycznych zaprasza do udziału w bezpłatnej konferencji pn.: „Oszczędna i efektywna modernizacja oświetlenia ulicznego w aspekcie podniesienia poziomu bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców”, która odbędzie się 17 kwietnia 2018 r., w godz. 9.30 – 15.00, w Hotel HP Park Olsztyn, Aleja Warszawska 119, 10-701 Olsztyn.

Do udziału w konferencji zapraszamy gospodarzy gmin zainteresowanych tematem modernizacji oświetlenia ulicznego i poprawy warunków bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych. Modernizacja oświetlenia ulicznego to nie tylko trudne technicznie zadanie ale także wymagające znacznego zaangażowania finansowego, dlatego przed podjęciem decyzji warto poznać obowiązujące trendy jak i zapoznać się z dobrymi praktykami.  Konferencja finansowana jest z projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” w ramach poddziałania 1.3.3. POIiŚ. W załączeniu przedstawiamy program konferencji.

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres mailowy: b.kowalska@wfosigw.olsztyn.pl, do dnia 11 kwietnia 2018 roku. 

Liczba miejsc ograniczona!

Zaproszenie na konferencję

Formularz zgłoszeniowy

Program konferencji

Accessibility Toolbar