Elektromobilność opłaci się wszystkim

Pojazdy elektryczne mają stać się realną alternatywą dla pojazdów spalinowych. Zgodnie z szacunkami Międzynarodowej Agencji Energii (MAE) na świecie w 2030 roku na drogach będzie się poruszać aż 150 mln samochodów elektrycznych.

Elektromobilność i jej rozwój stała się jednym z fundamentalnych założeń rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz Planu Rozwoju Elektromobilności w Polsce.  Rozwój elektromobilności ma przyczynić się do realizacji trzech zasadniczych celów: upowszechnieniu pojazdów elektrycznych na naszych drogach, rozwojowi towarzyszących tej branży gałęzi przemysłu oraz stabilizacji krajowej sieci elektroenergetycznej.

Sposób na smog

Dzięki współpracy przemysłu, nauki, samorządu i instytucji centralnych oraz adekwatnemu nakładowi  środków Polska ma szanse skutecznie konkurować technologicznie i przemysłowo z gospodarkami światowymi w produkcji pojazdów z napędem elektrycznym oraz infrastruktury ładowania. Dlatego już w 2016 roku cztery polskie koncerny elektryczne utworzyły spółkę  ElectroMobility Poland SA, która ma na celu szeroko pojęte stworzenie warunków dla rozwoju systemu elektromobilności oraz wyłonienie koncepcji elektrycznego pojazdu przyszłości.

Pojazdy elektryczne to sposób na uniezależnienie się od dostaw ropy, ochronę powietrza oraz przeciwdziałanie zjawisku smogu. Badania przeprowadzone przez uczonych z uniwersytetu w Brukseli (Vrije Universiteit  Brusse) potwierdzają, że samochody elektryczne emitują mniej gazów cieplarnianych niż spalinowe w całym cyklu życia, nawet jeśli są zasilane energią pochodzącą ze spalania paliw kopalnych. Za cykl życia uważane są procesy od wydobycia surowców, poprzez produkcję elementów, montaż i transport, aż do użytkowania pojazdów oraz ich naprawy. Ponadto elektryczne auta pozwolą na bardziej efektywne wykorzystanie sieci energetycznych, przede wszystkim w tzw. dolinach nocnych, kiedy to elektrownie produkują prąd, a jego zużycie jest niewielkie.

Dopłaty w niektórych krajach

Na początku lutego prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych, która wprowadza system zachęt dla potencjalnych posiadaczy auta elektrycznego takich jak niższa stawka akcyzy oraz korzystniejsza amortyzacja, zwolnienie z opłat w strefach płatnego parkowania, umożliwienie elektrycznym pojazdom poruszania się po tzw. buspasach. Ustawa reguluje również zagadnienia dotyczące infrastruktury ładowania oraz prowadzenia nowej działalności gospodarczej związanej z ładowaniem pojazdów elektrycznych. Ponadto ustawa porusza kwestie wykorzystania paliw alternatywnych w transporcie publicznym.

W ubiegłym roku w całej Unii Europejskiej sprzedano zaledwie 155 tys. samochodów elektrycznych, w tym hybryd plug-in. Jednak należy podkreślić, że  sprzedaż  tego typu aut wspierana jest programami dopłat, które w Polsce jeszcze raczkują. Liderem e-mobilności jest Norwegia, w której ponad połowa samochodów sprzedawanych to elektryki i hybrydy. W Niemczech rząd federalny uruchomił fundusz wsparcia elektromobilności o wartości 1 mld euro, osoby kupujące samochód elektryczny mogą otrzymać dopłatę w wysokości 4 tys. euro. Podobnej wartości dopłaty są w Szwecji. Rządy Wielkiej Brytanii, Francji, Holandii, Austrii dofinansowują inicjatywy wpierające budowę infrastruktury ładowania, usuwanie barier i rozwój transportu publicznego i aut przyjaznych środowisku.

Fundusz dofinansowuje zakup

Polski rząd również zapowiedział utworzenie funduszu celowego tzw. Funduszu Niskoemisyjnego Transportu, który będzie finansował inicjatywy z segmentu elektromobilności oraz inwestycje w zakresie wytwarzania biopaliw, budowy infrastruktury do sprzedaży m.in. gazów LNG i CNG, prądu dla pojazdów elektrycznych i wodoru oraz wsparcie dla producentów pojazdów na te paliwa. Samorządy będą mogły liczyć na pomoc m.in. przy zakupie niskoemisyjnych środków transportu publicznego oraz floty pojazdów należących do jednostki samorządu terytorialnego. Fundusz celowy będzie również dofinansowywał projekty badawczo-rozwojowe oraz działania edukacyjne i promocyjne. W Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie trwają już prace nad nowymi kierunkami finansowania, gdyż to on będzie dysponentem środków z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu.

Obecnie zainteresowanie zakupem ekologicznego auta jest niskie. Powodem jest nadal wyższa o ok. 30-40% cena „elektryka” w porównaniu do auta spalinowego oraz mało atrakcyjna oferta wparcia finansowego.  Miejmy nadzieję, że dotacje dla indywidualnych nabywców aut elektrycznych oraz system zachęt wprowadzony ustawą wpłyną na zwiększenie atrakcyjności zakupu i ich znaczącą popularyzację wśród społeczeństwa.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie udziela preferencyjnych pożyczek na zakup samochodów elektrycznych i hybrydowych oraz stacji ładowania. W ramach oferty Funduszu istnieje możliwość uzyskania finansowania zwrotnego z 10 %  umorzeniem pożyczki z programu „EWA plus”, który jest skierowany do osób fizycznych oraz przedsiębiorców. Osoby zainteresowane zasadami i warunkami programu  zapraszamy do punktu informacyjnego ul. św. Barbary 9 w Olsztynie oraz na stronę internetową www.wfosigw.olsztyn.pl.

Accessibility Toolbar