Daily Archives

23 lutego 2018
  • W naszym województwie powstają klastry energii

    Klastry energii to porozumienie, w skład którego mogą wchodzić osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki naukowe, instytuty badawcze i jednostki samorządu terytorialnego dotyczące wytwarzania i zrównoważenia zapotrzebowania, dystrybucji  lub obrotu energią z odnawialnych źródeł energii lub innych źródeł, na obszarze nie przekraczającym granic jednego powiatu lub 5 gmin. Klaster reprezentuje koordynator, którym jest powołana w tym […]

  • Elektromobilność opłaci się wszystkim

    Pojazdy elektryczne mają stać się realną alternatywą dla pojazdów spalinowych. Zgodnie z szacunkami Międzynarodowej Agencji Energii (MAE) na świecie w 2030 roku na drogach będzie się poruszać aż 150 mln samochodów elektrycznych.
    Elektromobilność i jej rozwój stała się jednym z fundamentalnych założeń rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz Planu Rozwoju Elektromobilności w Polsce.  Rozwój elektromobilności […]