Program „EWA plus” nabiera rozpędu

Prawie 150 umów podpisano do tej pory w programie pożyczkowym „EWA plus”, który od kwietnia 2017 roku wdrażany jest na Warmii i Mazurach przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Alokacja środków wynosi 20 mln zł.

Najniższe oprocentowanie na rynku finansowym i częściowe umorzenie spłaty – to główne założenia programu priorytetowego „EWA plus”, który został podzielony na trzy linie: ENERGIA –WODA – ATMOSERA. Linie to działy tematyczne, z których można pozyskać pieniądze na planowane inwestycje m.in. instalację paneli fotowoltaicznych, czy wymianę źródeł ciepła. Program skierowany jest do osób fizycznych. Po blisko roku od uruchomienia programu podpisano 150 umów na łączną kwotę ponad 3,8 mln zł. Największą popularnością cieszą się inwestycje związane z wymianą starych kotłów c.o. Mieszkańcy Warmii i Mazur wymieniają tzw. śmieciuchy na nowoczesne, opalane biomasą.

– Do tej pory podpisaliśmy prawie 60 umów na wymianę kotłów – mówi Przemysław Koniecko, specjalista z WFOŚiGW w Olsztynie. – Mamy wiele zapytań potencjalnych beneficjentów, którzy chcą wymienić źródła ciepła w swoich domach. To cieszy, ponieważ z jednej strony są to znaczne oszczędności w domowym budżecie, a z drugiej strony pozwoli chronić środowisko naturalne. Dzięki wymianie pieców uda się ograniczyć emisję dwutlenku węgla o 754 tony w skali roku – dodaje.

Dużą popularnością w programie „EWA plus” cieszą się też instalacje fotowoltaiczne. Do tej pory powstało 50 instalacji o łącznej mocy prawie 440 kW. W tym przypadku uda się uniknąć emisji dwutlenku węgla o 7,5 tony rocznie.

Przypomnijmy. Maksymalna kwota pożyczki w programie „EWA plus” wynosi 300 tys. zł. Wymogiem jest posiadanie 10 procent wkładu własnego. Fundusz pobiera niewielką prowizję w wysokości 1 % od kwoty udzielonej pożyczki, a okres kredytowania wynosi aż pięć lat. Z linii WODA można dostać zwrotne wsparcie na przydomowe oczyszczalnie ścieków, podłączenie do sieci wodno-kanalizacyjnej bądź studnie i ujęcia wody na potrzeby bytowe. Drugim działem jest ENERGIA, wspierająca zakup instalacji fotowoltaicznych i wiatrakowych do produkcji energii elektrycznej. Poza tym z tego działu można np. skredytować zakup pojazdów z napędem elektrycznym. Z kolei z linii ATMOSFERA można otrzymać pieniądze na wymianę źródeł ciepła np.: kotły na biomasę, gazowe kondensacyjne, pompy ciepła oraz na kompleksową termomodernizację budynków oraz usunięciem azbestu. Wszelkie informacje o programie można uzyskać na stronie internetowej www.wfosigw.olsztyn.pl w zakładce środki krajowe, program „EWA plus” lub w siedzibie WFOŚiGW w Olsztynie przy ul. św. Barbary 9 w Olsztynie, bądź pod tel. 89 522 02 05.

Accessibility Toolbar