Daily Archives

24 stycznia 2018
  • Zapraszamy do promocji oferty finansowej funduszu

    Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie informuje, że zaprasza do promocji oferty finansowej funduszu, zainteresowane firmy, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, media zajmujące się szeroko pojętą branżą OZE (odnawialnych źródeł energii). Wszystkie dokumenty i szczegółowy opis Programu priorytetowego „EWA plus” znajduje się na naszej stronie internetowej:  http://wfosigw.olsztyn.pl/srodki-krajowe/
    Zachęcamy także do korzystania z bazy informacji o dofinansowaniu, […]