Daily Archives

18 stycznia 2018
  • Skorzystaj z dotacji na usuwanie azbestu

    Prawie 700 tysięcy złotych przeznaczył w tym roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na działania związanie z bezpiecznym usuwaniem i utylizacja wyrobów zawierających azbest. O dotacje mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, które przeprowadziły inwentaryzację wyrobów zawierających ten groźny minerał na swoim terenie oraz posiadają opracowany i przyjęty uchwałą rady odpowiedni […]