Kolejna edycja programu pożyczkowego „Zielona Klasa”

500 tysięcy złotych- tyle wynosi alokacja środków w programie pożyczkowym „Zielona Klasa”, który na Warmii i Mazurach realizowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Pomoc finansową można otrzymać na budowę, modernizację, adaptację obiektów służących edukacji ekologicznej położonych na obszarach wiejskich. O środki mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, które prowadzą działalność edukacyjną na terenie województwa warmińsko-mazurskiego oraz koła łowieckie dzierżawiące obwody łowieckie na terenie naszego województwa. Koszty kwalifikowane obejmują: prace budowlane, instalacyjne, stolarkę drzwiową i okienną, roboty termomodernizacyjne, prace malarskie i wykończeniowe, wykonanie oświetlenia, zakup mebli i wyposażenia do prowadzenia zajęć edukacyjnych, wykonanie tablic poglądowych, a także zagospodarowanie terenu. Nie będą finansowane koszty: związane z funkcjami biurowymi i miejscami sypialnymi w finansowanych obiektach, garaże, magazyny, urządzenia łowieckie,  grodzenia, bramy, furtki.

Wnioski o udzielnie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż  100 000 zł na jeden projekt, należy składać wyłącznie elektronicznie w informatycznym systemie generowania wniosków (System Wniosków), dostępnym na stronie internetowej www.fundusz.olsztyn.pl (zakładka Środki krajowe). Nabór będzie prowadzony do wyczerpania zaplanowanej kwoty. Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość umorzenia do 30 proc.  wartości udzielonej pożyczki po spełnieniu warunków wynikających z zawartej umowy, w tym osiągnięcia deklarowanych efektów ekologicznych.

 Regulamin programu „Zielona Klasa”

Accessibility Toolbar