Daily Archives

11 stycznia 2018
  • Kolejna edycja programu pożyczkowego „Zielona Klasa”

    500 tysięcy złotych- tyle wynosi alokacja środków w programie pożyczkowym „Zielona Klasa”, który na Warmii i Mazurach realizowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
    Pomoc finansową można otrzymać na budowę, modernizację, adaptację obiektów służących edukacji ekologicznej położonych na obszarach wiejskich. O środki mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, które prowadzą działalność edukacyjną […]