Program „EWA plus”, czyli tanie finansowanie

Najniższe oprocentowanie na rynku finansowym i częściowe umorzenie spłaty – to główne założenia programu priorytetowego „EWA plus”, którego pomysłodawcą jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.  Program jest adresowany do osób fizycznych na sfinansowanie przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska.

 

EWA-logo z tłemy_zmProgram „EWA plus” ruszył z początkiem marca i został podzielony na trzy linie; ENERGIA –WODA – ATMOSERA. Te linie to nic innego, jak działy tematyczne, z których można ubiegać się o pieniądze na planowane inwestycje m.in. instalację paneli fotowoltaicznych czy wymianę źródeł ciepła. Maksymalna kwota pożyczki wynosi 300 tys. zł. Wymogiem jest posiadanie 10 procent wkładu własnego. Fundusz pobiera niewielką prowizję w wysokości 1 % od kwoty udzielonej pożyczki. Okres kredytowania wynosi pięć lat.

– Z chwilą, gdy program ruszał do rozdzielania między pożyczkobiorców było 20 milionów złotych. Ile ubyło z puli?

Przemysław Koniecko: – Jak dotąd z 20 milionów rozdysponowaliśmy ponad 3,5 miliona złotych. Oceniamy to jako sukces, ponieważ nie jest to program dotacyjny tylko niskooprocentowanych pożyczek – stałe oprocentowanie wynosi 2 procent w skali roku. W żadnym banku nie znajdzie się tańszej oferty. Co więcej w przypadku pożyczki z „EWA plus” istnieje możliwość uzyskania 10 procentowego umorzenia kapitału.

Program ma bardzo szeroki spektrum zadań, na jakie można wziąć pożyczkę. Przypomnijmy te najważniejsze.

P.K.: – Z linii WODA można dostać zwrotne wsparcie na przydomowe oczyszczalnie ścieków, podłączenie do sieci wodno-kanalizacyjnej bądź studnie i ujęcia wody na potrzeby bytowe. Drugim działem jest ENERGIA, wspierająca zakup instalacji fotowoltaicznych i wiatrakowych do produkcji energii elektrycznej. Poza tym z tego działu można np. skredytować zakup pojazdów z napędem elektrycznym. Jak dotąd fundusz udzielił jednej pożyczki na taki cel. Trzecia rzecz to ATMOSFERA. Z tej linii można otrzymać ieniądze na wymianę źródeł ciepła np.: kotły na biomasę, gazowe kondensacyjne, pompy ciepła oraz na kompleksową termomodernizację budynków oraz usunięciem azbestu.

– Ilu beneficjentów skorzystało z pożyczek?

P.K.: – Zostało złożonych ponad 150 wniosków, natomiast podpisanych umów do dziś jest 135.  Różnica wynika stąd, że część wniosków zawierała błędy formalne. Każdy wniosek nawet, jeśli zawiera błędy odsyłamy do poprawki, których trzeba uzupełnić  w terminie 7 dni roboczych – co nie zawsze miało miejsce.

– Czy pana zdaniem pożyczkowy program „EWA plus” jest atrakcyjny?

P.K.: – Jak najbardziej. Nie można tego oceniać pod kątem pieniędzy do ręki tylko trzeba myśleć o oszczędnościach. Szczególnie w przypadku termomodernizacji budynków. Czyli wymieniacie państwo okna, docieplacie ściany, stropy. Owszem, trzeba za to zapłacić, ale coroczne opłaty za ogrzewanie będą mniejsze, bo mniejsze są straty ciepła w budynku. W bankach nie ma tak korzystnej oferty pożyczkowej. Największym plusem naszej oferty jest niskie oprocentowanie i możliwością częściowego umorzenia spłaty.

– Co było swoistym hitem przy ubieganiu się o pożyczki w programie „EWA plus”?

P.K.: – Kotły na biomasę. Na tym samym poziomie plasują się też instalacje fotowoltaiczne. Powstaje naprawdę wiele instalacji, co nas bardzo cieszy, ponieważ są to odnawialne źródła energii, a więc ekologiczne.

– Z 20 milionów zostało pożyczone 3,5 miliona. To dobrze czy źle?

P.K.: – Zmiana przyzwyczajeń beneficjentów wymaga czasu. Wcześniej mieliśmy do czynienia z dotacjami, a teraz oferujemy preferencyjne pożyczki, więc trzeba się nauczyć innego podejścia. Ludzie do nas dzwonią i często pierwsze pytanie, jakie pada, to czy dostaną dotację na np. wymianę kotła CO. Należy uświadomić sobie, że niskooprocentowana pożyczka też jest atrakcyjną formą pomocy. Jeśli kogoś stać na wyłożenie gotówki to świetnie. Natomiast, jeśli brakuje środków, a musiałby pożyczyć je z banku, to lepiej pofatygować się do nas. Tym bardziej, że program będzie kontynuowany w przyszłym roku, a do rozdysponowania jest ponad 16  milionów złotych. Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty. Wszelkie informacje o programie można uzyskać na stronie internetowej www.wfosigw.olsztyn.pl w zakładce środki krajowe, program „EWA plus” lub w punkcie doradczym WFOŚiGW w Olsztynie przy ul. Prostej 27/28 w Olsztynie, bądź pod tel. 89 522 02 05.

Accessibility Toolbar