Informacja o zmianie ogłoszenia

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28 listopada 2017 roku zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu, które zostało przekazane do publikacji w dniu 24 listopada 2017 roku. Informacja o doprecyzowaniu SIWZ oraz sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu zostały zamieszczone na stronie internetowej http://bip.nfosigw.gov.pl/zamowienia-publiczne.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

Accessibility Toolbar