Konferencja naukowa o szkodach i stratach wyrządzanych przez leśne zwierzęta

W piątek 24 listopada na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie odbyła się konferencja naukowa, której głównym założeniem było kompleksowe przedstawienie sytuacji w zakresie szkód i strat wyrządzanych w gospodarce rolnej, leśnej i rybackiej przez dzikie zwierzęta, nie tylko gatunki łowne, ale również te znajdujące się pod ochroną gatunkową. W spotkaniu wzięli udział  pracownicy administracji państwowej i samorządowej, rolnicy, leśnicy, dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich, a także organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną przyrody. Organizatorem  ogólnopolskiej konferencji była Katedra Hodowli Zwierząt Futerkowych i Łowiectwa na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie.  Podczas spotkania odbyło się 10 wystąpień referatowych naukowców i praktyków, którzy poruszali zagadnienia dotyczące szkód i strat spowodowanych m.in.  przez bobry europejskie, łosie, żubry i kormorany. Konferencja została dofinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

https://youtu.be/p5H8yHW3ijs

 

Accessibility Toolbar