Daily Archives

23 listopada 2017
  • Rozmowa z Jarosławem Boguszem Prezesem Zarządu WFOŚiGW w Olsztynie

    Od 6 listopada Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ma nowy, dwuosobowy zarząd. Prezesem został Jarosław Bogusz, zaś zastępcą Grzegorz Nieszczerzewski. Zarząd powołał wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki.
    O ochronie środowiska, szacunku do przyrody, roli edukacji w kształtowaniu właściwych postaw ekologicznych, a także o pieniądzach na finansowanie priorytetowych działań rozmawiamy po raz pierwszy na […]