Fundusz na zielonym festynie

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie był organizatorem IV Warmińsko-Mazurskiego Forum Drogowego, które odbyło się w Ostródzie. Oprócz części konferencyjnej oraz części wystawowej w Ostródzkiej Arenie EXPO, odbył się też  festyn-happening w ostródzkim Amfiteatrze oraz w jego najbliższym sąsiedztwie. Jego charakter nawiązywał do zielonego otoczenia dróg, bezpieczeństwa drogowego oraz ekologii i ochrony przyrody. Głównym elementem festynu była gra miejska. Na każdym ze stoisk przygotowano quizy, zagadki i inne zadania dla dzieci. Wśród wystawców nie zabrakło WFOŚiGW w Olsztynie. Po prawidłowym wykonaniu danego zadania, dziecko otrzymywało naklejkę na karcie uczestnictwa. Przejście przez wszystkie stanowiska i zebranie kompletu naklejek, honorowane było upominkiem. Wydarzenie zakończyło się Zieloną Paradą.

 

Accessibility Toolbar