Daily Archives

25 sierpnia 2017
  • Dzielimy się latami doświadczeń

    Obwód Równieński chce skorzystać z naszych doświadczeń dotyczących wdrażanych na Warmii i Mazurach projektów związanych z ochroną wód- realizacji Mastreplanu ochrony Wielkich Jezior Mazurskich. Efekty jego wdrażania to m.in. likwidacja punktowych zrzutów nieoczyszczonych ścieków do zbiorników, a przez to poprawa przejrzystości wód mazurskich akwenów.

    W tej sprawie do Równego na spotkanie z lokalnymi władzami, udała […]