Nowy sprzęt specjalistyczny dla OSP z Warmii i Mazur

Pompy, węże tłoczne, a także zestawy pilarza i łączności- taki sprzęt trafił 1 czerwca do jednostek Ochotniczy Straży Pożarnych na Warmii i Mazurach. Wartość zakupionego sprzętu wynosi  ponad 46 tys. zł, z czego 188 tys. zł to dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Wojewódzki Fundusz w Olsztynie od wielu lat wspiera finansowo zakup sprzętu i wyposażenia osobistego strażaków z Warmii i Mazur. Co roku – Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Zarząd Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego- występuje o dotację na zakup sprzętu dla jednostek w regionie. W tym roku zarząd funduszu postanowił przeznaczyć na ten cel  188 tys. zł. – Serdecznie dziękuję funduszowi, że zdecydował się po raz kolejny wesprzeć finansową tak ceną inicjatywę – mówił podczas przekazywania sprzętu marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin. – Życzę zarówno sobie, jak też i wam, aby wojewódzki fundusz tak dalej wspierał działalność strażaków w naszym regionie. Pompy M8/8 otrzymały OSP: Płośnica, Stegny, Runowo, Bratian, Turznica. Z kolei pompy pływające otrzymały jednostki z Bisztynka, Sąp, Zastawna, Grabowa, Runowa, Stryjkowa, Ostrzeszewa, Jonkowa, Marwałdu i Skarżyn. Zestawy pilarza trafiły do jednostek z Pisanicy, Spytkowa, Marwałdu i Żabin. Dodatkowo jednostki z Warmii i Mazur otrzymają 26 zestawów łączności, a także ponad 100 węży tłocznych. Jak się okazuje to nie jest cały sprzęt, który trafi do druhów ochotników. – Zakończyliśmy ocenę wniosków dotyczącego podnoszenia potencjału technicznego służb ratowniczych i z dotacji. W tym roku wpłynęła rekordowa liczba wniosków i tym samym z pomocy skorzysta 80 jednostek z Warmii i Mazur – mówił podczas spotkania Adam Krzyśków- prezes WFOŚiGW w Olsztynie. – W tym roku na ten cel przeznaczyliśmy 400 tysięcy złotych.


DSC_9126 DSC_9115 DSC_9099 DSC_9084 DSC_9136 DSC_9096 DSC_9083 DSC_9064 — kopia — kopia DSC_9112 DSC_9094 DSC_9122 DSC_9093 DSC_9066 DSC_9143 DSC_9132 DSC_9106 DSC_9075 DSC_9142 DSC_9102 DSC_9088 DSC_9074 DSC_9127 DSC_9116 DSC_9100 DSC_9139

Accessibility Toolbar