27. Samorządowe Forum Ekologiczne w Rynie

W Rynie odbywa się po raz 27. Samorządowe Forum Ekologiczne. W spotkaniu uczestniczą przedstawiciele samorządów lokalnych , środowisk naukowych oraz instytucji, którym bliska tematyka ochrony środowiska. Wśród nich nie zabrakło reprezentantów WFOŚiGW w Olsztynie. Tegoroczne, dwudniowe forum poświęcone jest zagadnieniom związanym z jakością powietrza w skali kraju oraz na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, monitoringowi jakości powietrza realizowanemu w ramach państwowego monitoringu środowiska, a także przyczynom zanieczyszczenia powietrza i zagrożeniom takim jak smog, „niska emisja” i emisja komunikacyjna. Ponadto, omawiane są zagadnienia dotyczące programów priorytetowych realizowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Olsztynie, których celem jest dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska polegających m.in. na ograniczeniu zanieczyszczeń powietrza. Przedstawiane są również założenia obowiązujących na terenie województwa warmińsko-mazurskiego programów ochrony powietrza uchwalonych przez Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a także programów obowiązujących na terenach województw dolnośląskiego, opolskiego i małopolskiego. Goście i prelegenci XVIII Samorządowego Forum Ekologicznego, drugiego dnia forum, będą mieli możliwość odbycia wizyty studyjnej do Stacji Kompleksowego Monitoringu Środowiska „Puszcza Borecka” w Diablej Górze, specjalizującej się w problematyce badania zanieczyszczenia atmosfery i przeznaczonej do prowadzenia badań długoterminowych zmian zachodzących w środowisku pod wpływem antropopresji oraz odwiedzenia zagrody pokazowej żubrów w Wolisku na terenie Nadleśnictwa Borki. Wydarzenie jest organizowane przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego.

Accessibility Toolbar