Daily Archives

20 kwietnia 2017
  • Aktualizacja listy działanie 5.3

    Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, jako Instytucja Pośrednicząca RPO WiM 2014-2020 zamieszcza zaktualizowaną listę wniosków po uwzględnieniu protestów, które pozytywnie przeszły ocenę formalno-merytoryczną w ramach konkursu […]

  • Pierwsza zielona klasa już gotowa

    Zaledwie pół roku trwała budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Kwiedzinie k/Kętrzyna przez Koło Łowieckie „Kaczor”. Jest to pierwsza tego typu inwestycja zrealizowana z programu „Zielona Klasa”.

    W czwartek 11 kwietnia roku zespół […]

Accessibility Toolbar