RPO WiM: skład KOP w działaniu 4.2

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie (Instytucja Pośrednicząca RPO WiM na lata 2014-2020) zgodnie z § 12 ust. 7 Regulaminu konkursu nr RPWM.04.02.00-IP.02-28-002/16 dotyczącego Działania 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 publikuje skład Komisji Oceny Projektów w związku z rozstrzygnięciem ww. konkursu:

 1. Kowenicka Aneta – Przewodniczący/Sekretarz KOP – pracownik IOK (WFOŚiGW w Olsztynie)
 2. Bańkowski Tomasz – członek KOP – ekspert zewnętrzny RPO WiM na lata 2014-2020
 3. Bartoś Anna – członek KOP – ekspert zewnętrzny RPO WiM na lata 2014-2020
 4. Berkowicz Przemysław – członek KOP – ekspert zewnętrzny RPO WiM na lata 2014-2020
 5. Bogacki Piotr – członek KOP – pracownik IOK (WFOŚiGW w Olsztynie)
 6. Ćwintal Ireneusz – członek KOP – ekspert zewnętrzny RPO WiM na lata 2014-2020
 7. ­Fijałkowska Jolanta – członek KOP – ekspert zewnętrzny RPO WiM na lata 2014-2020
 8. Grajda Tomasz – członek KOP – ekspert zewnętrzny RPO WiM na lata 2014-2020
 9. Kaszycki Zbigniew – członek KOP – ekspert zewnętrzny RPO WiM na lata 2014-2020
 10. Klukowska Magdalena – członek KOP – ekspert zewnętrzny RPO WiM na lata 2014-2020
 11. Leśnicki Tomasz – członek KOP – pracownik IOK (WFOŚiGW w Olsztynie)
 12. Mańkiewicz Marek – członek KOP – ekspert zewnętrzny RPO WiM na lata 2014-2020
 13. Nowik Paweł – członek KOP – pracownik IOK (WFOŚiGW w Olsztynie)
 14. Olbryś Dawid – członek KOP – pracownik IOK (WFOŚiGW w Olsztynie)
 15. Otulakowski Krzysztof – członek KOP – pracownik IOK (WFOŚiGW w Olsztynie)
 16. Palmowska Grażyna – członek KOP – pracownik IOK (WFOŚiGW w Olsztynie)
 17. Pasławska-Hurło Marta – członek KOP – pracownik IOK (WFOŚiGW w Olsztynie)
 18. Ratkiewicz Olga – członek KOP – pracownik IOK (WFOŚiGW w Olsztynie)
 19. ­Szczepański Witold – członek KOP – ekspert zewnętrzny RPO WiM na lata 2014-2020
 20. Teodorowicz Hanna – członek KOP – pracownik IOK (WFOŚiGW w Olsztynie)
 21. Zaborowska Marianna – członek KOP – pracownik IOK (WFOŚiGW w Olsztynie)
 22. Zakrzewska Marzena – członek KOP – pracownik IOK (WFOŚiGW w Olsztynie)

 

Accessibility Toolbar