RPO WiM- Zaktualizowane listy działania 4.2

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Olsztynie zam zaktualizowane listy:

  • wniosków, które spełniły wymogi formalne i zostały przekazane do oceny formalno-merytorycznej
  • wniosków, które spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej

w konkursie nr RPWM.04.02.00-IP-02-28-002/16 Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE-  celem zamieszczenia na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej. Szczegóły w załącznikach.

Zaktualizowana lista projektów przekazana do oceny formalno-merytorycznej

Zaktualizowana lista projektów po kryteriach formalnych i przekazane do oceny merytorycznej

Accessibility Toolbar