RPO WiM: Aktualizacja harmonogramu naboru wniosków

WFOŚiGW w Olsztynie informuje , że na posiedzeniu w dniu 27 marca 2017 roku Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego  zaktualizował harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie. Zmiany w harmonogramie dotyczą dodania nowych naborów w:

–       Poddziałaniu 1.4.2 Pakietowanie produktów i usług Schemat A (lipiec);

–       Poddziałaniu 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych (lipiec br.);

–       Poddziałaniu 4.3.2  Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych (lipiec br.);

–       Poddziałaniu 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe (lipiec).

Aktualny harmonogram 

Accessibility Toolbar