Dofinansowanie dla centrum edukacji w Giżycku

W bieżącym roku na działalność centrów edukacji ekologicznej z Warmii i Mazur Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie przeznaczył 1 mln zł. Wśród nich największą dotację otrzymało Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej, które działa przy Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku. Umowę dofinansowania zadań realizowanych przez centrum podpisano 14 marca w siedzibie WFOŚiGW w Olsztynie.  MCEE jest jednym z czterech centrów na Warmii i Mazurach. W 2017 roku będzie organizatorem lub współorganizatorem szeregu spotkań, warsztatów, konkursów, konferencji i akcji związanych z ochroną środowiska w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich. Wśród nich nie zabraknie akcji kontynuowanych w poprzednich latach jak też i nowości – „Najlepszy z najlepszych” – konkursu wiedzy o regionie i ekologii dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, konferencji naukowej „Wielkie Jeziora Mazurskie – szanse i zagrożenia”, a także cyklu spotkań popularnonaukowych dla mieszkańców regionu i turystów dotyczących np. ochrony jezior, stanu zarybienia, fauny i flory mazurskiej, a także rozwoju ekoturystyki.

Accessibility Toolbar