Daily Archives

3 marca 2017
  • Trwa nabór wniosków w programie „EWA plus”

    Dwadzieścia milionów złotych – tyle wynosi alokacja środków w programie pożyczkowym „EWA plus” uruchomionym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Nabór wniosków odbywa się tylko i wyłącznie drogą elektroniczną.
    Nowy program „EWA plus”( E-nergia, W-oda, A- tmosfera) ma odmienną formę finansowania niż dotychczas wdrażany przez WFOŚiGW w Olsztynie „Prosument na Warmii i […]