RPO WiM: Chcą lepiej chronić Łynę

Rewaloryzacja i ochrona zasobów przyrodniczych oraz zmniejszenie presji na gatunki i siedliska doliny rzeki Łyny w Lidzbarku Warmińskim poprzez kanalizację ruchu turystycznego i edukację ekologiczną to główne założenie projektu, który będzie realizowało Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim.

Tym razem za unijne środki zostanie uporządkowany południowy teren rzeki w Lidzbarku Warmińskim. Ponadto projekt obejmuje wykonanie ścieżek turystycznych, punktu widokowego z centrum edukacji ekologicznej, małej architektury, oświetlenie, wycinkę drzew i krzewów w tym gatunków inwazyjnych, nasadzenia charakterystyczne dla siedlisk, elementów ekologicznych (budki lęgowe dla ptaków i nietoperzy, pozostawienie martwych drzew itd.) i edukacyjnych (tablice edukacyjne). Zachowane zostaną najcenniejsze siedliska w tym zespół podagrycznika
i lepiężnika różowego, w którym stwierdzono żabę moczarową. Umowę dofinansowania projektu podpisano 23 lutego w siedzibie WFOŚiGW w Olsztynie. Inwestycja ma się zakończyć jesienią 2018 roku.

Accessibility Toolbar