Daily Archives

24 lutego 2017
  • RPO WiM: Chcą lepiej chronić Łynę

    Rewaloryzacja i ochrona zasobów przyrodniczych oraz zmniejszenie presji na gatunki i siedliska doliny rzeki Łyny w Lidzbarku Warmińskim poprzez kanalizację ruchu turystycznego i edukację ekologiczną to główne założenie projektu, który będzie realizowało Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim.

    Tym razem za unijne środki zostanie uporządkowany południowy teren rzeki w Lidzbarku Warmińskim. Ponadto projekt obejmuje wykonanie ścieżek turystycznych, […]