W Działdowie rozmawiano o RPO WiM

W czwartek 16 lutego w Działdowie odbyła się konferencja „Regionalny program operacyjny Warmii i Mazur dla przedsiębiorców”. Podczas spotkania przedstawiono najnowsze możliwości pozyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej – zarówno na cele służące rozwojowi inteligentnej gospodarki Warmii i Mazur, jak i rozwojowi osobistemu kadry przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie naszego województwa. W konferencji wziął udział m.in. marszałek województwa Marek Gustaw Brzezin i Adam Krzyśków prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Głównym organizatorem spotkania była Działdowska Agencja Rozwoju S.A. – Ośrodek Szkoleniowo Informacyjny Przedsiębiorczości, przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego, Warmińsko – Mazurskiej Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Accessibility Toolbar