Czwarta edycja konkursu o nagrodę im. prof. Janiny Wengris

Do 31 marca 2017 r. potrwa nabór wniosków zgłoszeniowych do czwartej edycji konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego im. prof. Janiny Wengris. W minionych latach wyróżnienie to otrzymali Alicja Szarzyńska, dr Andrzej Krzywiński i prof. Roch Mackowicz.

– Atrakcyjność przyrodnicza Warmii i Mazur jest znakiem rozpoznawczym naszego regionu. Wyjątkowy krajobraz i bogata różnorodność biologiczna są dobrem o niezaprzeczalnej wartości, ale jednocześnie bardzo delikatnym, dlatego też Samorząd Województwa już po raz czwarty organizuje konkurs o nagrodę Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego im prof. Janiny Wengris, by docenić wybitny wkład we wspieranie postaw proekologicznych i działania przyczyniające się do zmniejszenia zagrożenia środowiska naturalnego – mówi Sylwia Jaskulska, Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Dotychczasowymi laureatami konkursu są dr Andrzej Krzywiński, Alicja Szarzyńska i prof. Roch Mackowicz. Profesor Roch Mackowicz, zeszłoroczny laureat, leśnik, ornitolog i pedagog, został wyróżniony za rozległą i wieloletnią działalność związaną z kształtowaniem postaw ekologicznych wielu pokoleń studentów i pracowników Akademii Rolniczo-Technicznej i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz innych mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego. Laureat ma niewątpliwe zasługi w zakresie propagowania działań i rozwiązań zmierzających i przyczyniających się zmniejszenia zagrożenia środowiska naturalnego naszego regionu. Od 1970 r. do 2008 r. był członkiem Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody, a od 2008 r. jest członkiem Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Olsztynie, natomiast już od 1957 r. jest Członkiem Polskiego Towarzystwa Zoologicznego. Wśród jego dokonań warto wspomnieć o prowadzeniu badań i kierowaniu zespołami badawczymi m.in. w rezerwatach przyrody: Pogubie Wielkie, Jezioro Karaś, Jezioro Łuknajno, Jezioro Iłgi, Zielony Mechacz. Przez wiele lat pracy dydaktycznej był wychowawcą i opiekunem naukowym wielu pokoleń zoologów, był promotorem 7 rozpraw doktorskich, 120 prac magisterskich i 80 prac licencjackich z zakresu ornitologii, zoologii i ekologii. Podobnie jak w latach poprzednich udział w konkursie mogą wziąć osoby lub zespoły osób, których działalność jest ściśle związana z kształtowaniem postaw ekologicznych na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego.Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać koła i oddziały stowarzyszeń naukowo-technicznych, przedsiębiorstwa, instytucje i organizacje społeczne, których obszar obejmuje teren województwa warmińsko-mazurskiego, jak również osoby fizyczne. Zgłoszenia należy przesyłać do Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn) do 31 marca br.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszenia kandydata dostępny jest na stronie internetowej Wrota Warmii i Mazur w zakładce „Środowisko – Nagroda im. prof. Janiny Wengris”.

Sylwetka prof. Janiny Wengris

J.WengrisProf. Janina Wengris była znakomitym biologiem entomologiem, cieszącym się ogromnym szacunkiem wykładowcą uniwersyteckim oraz autorką dziesiątków publikacji naukowych: rozpraw, doniesień i artykułów popularnonaukowych, a także opracowała dwa filmy dokumentalne. Pod jej kierunkiem napisano 4 habilitacje, 8 doktoratów oraz około 140 prac magisterskich. Za wybitne osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej Profesor uhonorowana została licznymi odznaczeniami, takimi jak: Złoty Krzyż Zasługi (1952 r.), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1960 r.), Złota Odznaka Ligi Ochrony Przyrody (1963 r.), Złota Odznaka Zasłużonym dla Warmii i Mazur (1969 r.) i Medal Komisji Edukacji Narodowej (1978 r.).

Accessibility Toolbar