Zapraszamy na konferencję

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, zaprasza do udziału w konferencji pt.: „Program priorytetowy EWA – dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska realizowanych przez osoby fizyczne”, która odbędzie się w dniu 10 lutego 2017 r., od godz. 11.00 do 15.00, w Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie ul. Jagiellońska 91 A. Spotkanie to będzie doskonałą okazją do podsumowania wdrażanego w naszym regionie programu „Prosument na Warmii i Mazurach”.

Program PROSUMENT realizowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wymierny sposób przyczynił się do rozwoju odnawialnych źródeł energii na terenie Warmii i Mazur, w tym energetyki słonecznej. Realizacja tego programu to ponad 300 projektów, które w znacznym zakresie podniosły poziom świadomości obywatelskiej. Podczas konferencji zaprezentujemy założenia programu „EWA” stanowiącego regionalną kontynuację PROSUMENTA.

Do udziału w konferencji zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematem, zarówno przedstawicieli samorządów jaki i potencjalnych prosumentów. Warunkiem udziału jest formularz zgłoszeniowy, który należy przesłać na adres mailowy: b.kowalska@wfosigw.olsztyn.pl, do dnia 08.02.2017 r.

W załączeniu program konferencji. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc (120 osób), decyduje kolejność zgłoszeń. Jedna osoba z jednej instytucji. Dodatkowe informacje można uzyskać drogą telefoniczną pod numerem: 89 5220238.

Formularz zgłoszeniowy

Program konferencji

Accessibility Toolbar