Nowa podstrona – Zapytanie ofertowe Wnioskodawcy

Szczegółowy zakres zapytania ofertowego beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020 regulują odpowiednie wytyczne. W celu spełnienia zasady konkurencyjności należy zadbać o właściwie upublicznienie zapytania ofertowego. W przypadku beneficjentów rozpoczynających procedurę wyboru wykonawcy po podpisaniu umowy o dofinasowanie upublicznienie polega na umieszczeniu zapytania ofertowego w bazie konkurencyjności. Portal ten jest przyjaznym narzędziem, dzięki któremu beneficjent krok po kroku może wypełnić odpowiednie formularze bez obawy, że pominie istotne zapisy i elementy. Z kolei ci, którzy zdecydują się na realizację procedury jeszcze przed zawarciem umowy o dofinasowanie niezbędnym minimum jest skierowanie zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców oraz upublicznienie tego zapytania co najmniej na swojej stronie internetowej. W przypadku, gdy beneficjent nie posiada strony internetowej może skorzystać z tej, którą udostępniła na swoim portalu Instytucja Zarządzająca RPO WiM. Wystarczy wejść na stronę https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/1387/zapytania-ofertowe-wnioskodawcow i opublikować swoje zapytanie ofertowe.

Accessibility Toolbar