Informacja dotycząca Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2006 roku

Informujemy, że z dniem 2 stycznia 2017 roku został uznany za uchylony akt prawa –  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie zwrotu gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa, gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne. Obecnie w Ministerstwie Środowiska trwają pracę nad nowym rozporządzeniem. Od dnia, kiedy rozporządzenie będzie obowiązujące, prosimy o przesłanie wniosków o zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa, gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, na obowiązującym druku.

Accessibility Toolbar