Daily Archives

24 stycznia 2017
  • Informacja dotycząca Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2006 roku

    Informujemy, że z dniem 2 stycznia 2017 roku został uznany za uchylony akt prawa –  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie zwrotu gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa, gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych […]