Daily Archives

2 stycznia 2017
  • Regulaminy programów dotacyjnych na 2017 rok

    Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie rozpoczął nabór wniosków na dofinansowanie działań związanych z ochroną środowiska Warmii i Mazur. Tym razem aplikować można o środki aż  w dziesięciu programach dotacyjnych. Alokacja środków wynosi ponad 3,7 miliona złotych.

    Edukacja ekologiczna

    W 2017 roku w działaniu „Edukacja ekologiczna” można uzyskać dofinansowanie na organizację konkursów, olimpiad, warsztatów, […]

  • Komunikat dla Państwowych Jednostek Budżetowych

    Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie informuje, że dnia 30 kwietnia 2017 roku upływa termin składania przez Państwowe Jednostki Budżetowe wniosków o dofinansowanie w ramach rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 2018. Aktualny wniosek o dofinansowanie dostępny jest w Systemie Wniosków Wojewódzkiego Funduszu – […]