RPO WiM- Lista wniosków działania 4.2 po ocenie formlanej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie jako Instytucja Pośrednicząca w ramach RPO WiM na lata 2014-2020 zamieszcza zaktualizowaną listę wniosków, które spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do kolejnego etapu oceny w ramach konkursu nr RPWM.04.02.00-IP-02-28-002/16 Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE. Szczegóły znajdą Państwo w załączniku.

Lista projektów po ocenie formalnej

Accessibility Toolbar