Daily Archives

12 grudnia 2016
  • RPO WiM Działanie 5.3 – lista wniosków po ocenie formalnej

    Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie jako Instytucja Pośrednicząca w ramach RPO WiM na lata 2014-2020 zamieszcza listę wniosków, które spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej w konkursie nr RPWM.05.03.00-IP.02-28-002/16, Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej. Szczegóły znajda Państwo w załączniku.

    Lista wniosków po ocenie formalnej

  • Nowa podstrona „Zapytania ofertowe wnioskodawcy”

    Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie informuje, że w serwisie www.rpo.warmia.mazury.pl stworzona została nowa podstrona „Zapytania ofertowe wnioskodawcy”, przeznaczona dla wnioskodawców/potencjalnym beneficjentów, którzy nie posiadają strony internetowej, a przed podpisaniem umowy o dofinansowanie chcą rozpocząć realizację projektu. Link do podstrony znajdą Państwo tutaj.