Unijne środki dla „Jarot”

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jaroty” w Olsztynie sięgnęła po unijne dofinansowanie i w przyszłym roku wybuduje na dachach kilkunastu budynków instalacje solarne. Inwestycja pozwoli znacznie obniżyć koszty związane z ciepłą wodą użytkową. Trwa podpisywanie umów z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020. Wśród beneficjentów działania 4.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych znalazła się olsztyńska spółdzielnia „Jaroty”. Tym razem środki unijne pozwolą zrealizować budowę 12 instalacji solarnych na budynkach należących do spółdzielni. Koszt inwestycji oszacowano na ponad 2,45 mln zł, z czego blisko 2,1 mln zł będą stanowiły środki unijne. Umowę dofinansowania podpisano 19 października w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, który jest Instytucją Pośredniczącą w RPO WiM na lata 2014-2020. – Mamy już podobne instalacje na nowo wybudowanych budynkach spółdzielni – mówił podczas podpisywania umowy Piotr Wałecki – wiceprezes Spółdzielni „Jaroty” w Olsztynie. – Tym razem kolektory postawimy na budynkach starszych. Średni koszt podgrzania metra sześciennego wody wynosi 25 złotych rocznie. Po zrealizowaniu inwestycji szacujemy, że będzie wynosił on ok. 8-9 złotych. Instalacje powinny podgrzewać wodę już wiosną przyszłego roku -dodaje. Instalacje powstaną na dachach budynków wielorodzinnych przy ul. Jeziołowicza 14,16,17,18,19,20,22,23, Sobocińskiego1, Jaroszyka16,18,20 i Hanowskiego 7. Wszystkie instalacje będą miały ogólną moc 0,043538 MW. W ich skład wejdzie prawie 250 kolektorów solarnych. W piwnicach budynków zostaną wydzielone pomieszczenia na technologię instalacji, gdzie znajdą się zasobniki buforowe (750 l każdy), zasobniki c.w.u. (500 l każdy), pompy, wymienniki, urządzenia zabezpieczające i układ automatyki.

Accessibility Toolbar