O osadach ściekowych

We wtorek 27 czerwca Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zorganizował konferencję dotyczącą Wojewódzkiego Planu Zagospodarowania Osadów Ściekowych. Uczestników konferencji przywitał Pan Prezes Adam Krzyśków oraz w imieniu Marszałka Województwa Pan Bogdan Meina Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska.

W konferencji wzięło udział ponad 80 przedstawicieli operatorów oczyszczalni ścieków oraz jednostek samorządu terytorialnego. Pierwsza cześć konferencji dotyczyła prezentacji technik gospodarki osadami ściekowymi. Swoje doświadczenia na tym polu zaprezentowali przedstawiciele Iławskich Wodociągów  Sp. z o.o. w Iławie , FuWi Sp. z o.o. w Elblągu, oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Ełku. Druga część dotyczyła  prezentacji założeń i uwarunkowań Planu Zagospodarowania Osadów Ściekowych, które przedstawił zespół autorski pod przewodnictwem Pana Sergiusza Zabawy – Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych. Swoje wykłady przedstawili także Pan prof. dr hab. Marek Górski z Uniwersytetu Szczecińskiego oraz  Pani dr inż. Łucja Fukas-Płonka z Politechniki Śląskiej.

Konferencję zakończyła dyskusja nad planem działań w zakresie gospodarki osadami ściekowymi.

Accessibility Toolbar