Warsztaty w Parku Narodowym

Po raz pierwszy, w ramach wspólnego projektu pn. Dni otwarte parków krajobrazowych, spotkali się przedstawiciele parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego, centrów edukacji ekologicznej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. W dniach 13-16 czerwca 2016 r. trzydziestu przedstawicieli instytucji zajmujących się ochroną środowiska w naszym regionie, wymieniało się doświadczeniem oraz planowało wspólną edukacyjną przyszłość. Jako miejsce spotkania wybrano Biebrzański Park Narodowy (BbPN).

Był to czas m.in. na poznanie edukacji jaką prowadzi Park Narodowy. Prelekcja Ewy Wiatr, kierownika działu edukacji i udostępniania BbPN, pokazała kreatywne narzędzia edukacyjne.

Przygotowane prezentacje na temat działalności edukacyjnej, udział w dyskusji oraz zaangażowanie w warsztaty pozwalają mi wierzyć, że czeka nas dobry czas na wspólne działania prezentujące dorobek wszystkich parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego – powiedziała Alina Rodziewicz z Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich.

Wszyscy jesteśmy zdania, że takie spotkania tworzą platformę wymiany doświadczeń i zacieśniają więzi, przy tym wszystkim mając jeden cel, skuteczną edukację – dodał Tadeusz Ratyński – I z-ca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Olsztynie.

Jak podkreślali uczestnicy, jedną z najważniejszych grup docelowych parków krajobrazowych jest społeczność lokalna, a skuteczną drogą dojścia do tej grupy są dzieci i młodzież, które potrafią wywierać silny wpływ na rodzinę, prezentując pozytywny wizerunek parku. Przez dzieci do rodziców. Dlatego strategicznego znaczenia nabiera podnoszenie świadomości ekologicznej tej grupy.

Przysłuchując się prowadzonym dyskusjom dostrzegam wielki potencjał pomysłów drzemiących w ludziach służących idei edukacji ekologicznej – podsumował Adam Krzyśków – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Olsztynie. Dodał, że warto zastanowić się nad ideą organizowania tego typu spotkań, szczególnie przed sezonem turystycznym, w celu omówienia wspólnej strategii działania oraz po sezonie, by dzielić się doświadczeniem. Spotkania byłyby okazją do przyjęcia wspólnych priorytetów – haseł do działania na kolejny rok.

Accessibility Toolbar