Prof. Roch Mackowicz nagrodzony

Nagroda im. Janiny Wengris przyznawana jest przez samorząd województwa za wspieranie i propagowanie postaw proekologicznych. jej tegorocznym laureatem został prof. dr hab. Roch Mackowicz, który gościł u nas kilka dni temu, opowiadając o bocianie białym. Profestor został szczególnie doceniony za wieloletnią działalność wśród wielu pokoleń studentów i pracowników Akademii Rolniczo-Technicznej i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz mieszkańców całego regionu.

Laureat od 2008 roku zasiada w Regionalnej Radzie Ochrony Przyrody w Olsztynie, wcześniej był członkiem Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody. Prowadził badania i kierował zespołami badawczymi w kilku rezerwatach przyrody: Pogubie Wielkie, Jezioro Karaś, Iłgi, Łuknajno oraz Zielony Mechacz. Nagroda wręczana jest po raz trzeci. Jej patronka, profesor Janina Wengris była biologiem entomologiem, wykładowcą uniwersyteckim i autorką dziesiątków publikacji naukowych i dwóch filmów dokumentalnych. Była wielokrotnie odznaczana za wybitne osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej. Uroczystość wręczenia wyróżnienia odbędzie się w olsztyńskim Muzeum Przyrody.

Accessibility Toolbar