Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie udziela pomocy finansowej w formie bezzwrotnej – dotacji na działania służące ochronie środowiska oraz wspierające zrównoważony rozwój zgodnie z ogłoszonymi naborami oraz aktualnie obowiązującymi dokumentami:

  1. Lista przedsięwzięć priorytetowych – 2024 rok
  2. Zasady udzielania (…)

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą uzyskania dofinansowania i do składania wniosków w ramach poszczególnych działań w generatorze wniosków.

Uwaga!

Od dnia 1 stycznia 2022 roku obowiązuje wersja elektroniczna i papierowa wniosku o płatność (należy utworzyć dokument w Generatorze Wniosków, dołączyć wymagane załączniki, wysłać go, a następnie wydrukować, podpisać i przesłać z oryginalnymi dokumentami do siedziby Funduszu)

Uwaga!

Prosimy o każdorazowe pobieranie najnowszych wersji wzorów dokumentów z naszej strony internetowej. Dokumenty powinny być wypełniane w sposób czytelny – maszynowo lub odręcznie (literami drukowanymi, kolorem czarnym albo niebieskim) – podpisane przez osoby upoważnione.

Generator wniosków

Przejdź do generatora wniosków on-line.

Baza informacji o dofinansowaniu

Państwowe Jednostki Budżetowe

UWAGA!!!
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie informuje, że dnia 19.04.2024 r. upływa termin składania przez Państwowe Jednostki Budżetowe wniosków o dofinansowanie w ramach rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 2025. Aktualny wniosek o dofinansowanie dostępny jest w Generatorze Wniosków Wojewódzkiego Funduszu – https://lsi.fundusz.olsztyn.pl/uzytkownik/profil/profil/logowanie (konkurs PJB).
Jednocześnie przypominamy o zaktualizowaniu do 29.03.2024 r. wniosków o dofinansowanie, które zostały złożone przez PJB na realizację zadań z ochrony środowiska na rok 2024. Serdecznie zapraszamy do współpracy

Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy

Realizacja umów

Konkurs w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej – część 2 Fundusz Ekologii

Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest (rolnicy)

Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych, tzw. Duży Strażak (2023)

Program Priorytetowy „Moja Woda” na lata 2020-2024

Program „Ochrona powierzchni ziemi – Usuwanie azbestu”- dotacja z NFOŚiGW dla JST (2022)

Drugi nabór na „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie – nabór na lata 2020-2021”