Inne

Currently browsing: Inne
 • Zmiana terminu zakończenia I etapu naboru na budowę instalacji do produkcji pelletu

  W odpowiedzi na prośby potencjalnych wnioskodawców oraz w związku z pandemią koronawirusa Minister Klimatu i Środowiska podjął decyzję o przedłużeniu terminu zakończenia kolejnego naboru w obszarze Energia w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu.

  Nowy termin zakończenia I etapu pilotażowego naboru na „Budowę instalacji do produkcji paliwa z biomasy rolnej i leśnej w postaci pelletu” […]

 • „Czyste Powietrze” – nowa baza urządzeń

  Powstała nowa baza urządzeń, których zakup możne zostać sfinansowany z dotacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.
  Pierwsza baza urządzeń została stworzona przed rokiem. Głównym celem podjętych działań była pomoc w podejmowaniu świadomych decyzji zakupowych wnioskodawcom, pozwalając na szybkie porównanie parametrów energetycznych i emisyjnych. Każdy producent lub krajowy przedstawiciel producenta mógł dodać do listy swoje urządzenie bezpłatnie. Obecnie […]

 • UOKiK walczy z niespełniającymi norm kotłami na paliwo stałe

  Według badań mało wydajne i wytwarzające duże ilości zanieczyszczeń kotły na paliwo stałe, czyli tzw. „kopciuchy” to jedno z głównych źródeł smogu w Polsce. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów od początku roku do połowy września skontrolował 319 dostępnych w sprzedaży modeli kotłów na paliwo stałe, z których 7 okazało się nie spełniać norm.
  Od kilku lat […]

 • II nabór wniosków w konkursie skierowanym do OSP

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie informuje, że dnia 21.07.2020 o godzinie 7.30 rusza II nabór wniosków w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Regulaminem Konkursu Fundusz ma prawo wcześniejszego zamknięcia konkursu w przypadku wykorzystania całej […]

 • Aglomeracje – przypomnienie o obowiązku uchwalenia aktów prawa miejscowego do dnia 31 grudnia 2020 roku

  WFOŚIGW w Olsztynie przypomina, że na mocy art. 87 ust 1 ustawy Prawo wodne aglomeracje wyznacza, w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego, rada gminy. Jednocześnie na mocy art. 565 ust 2 Prawa wodnego dotychczasowe akty prawa miejscowego zachowują moc nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r. i mogą być zmieniane.

  Tym samym, po roku 2020 […]

 • Procedury administracyjne (ustawy: prawo wodne oraz prawo budowlane) a Program Priorytetowy Moja Woda

  WFOŚiGW w Olsztynie przypomina, że zgodnie z  art. 394 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo wodne (Dz. U. 2020 poz. 310) zbiorniki wodne napełniane wyłącznie wodami opadowymi lub roztopowymi o powierzchni nieprzekraczającej 1000 m2 i głębokości nieprzekraczającej 3 m od naturalnej powierzchni terenu o zasięgu oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, mogą być wykonywane na podstawie uproszczonej procedury zgód wodnoprawnych, wymagają bowiem […]

 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROGRAMU PRIORYTETOWEGO CZYSTE POWIETRZE

  OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROGRAMU PRIORYTETOWEGO CZYSTE POWIETRZE

   

  Nowa odsłona programu

   

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłasza, że od dnia 15.05.2020 r. nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony w oparciu o:

  zmienioną wersję programu priorytetowego „Czyste Powietrze” (dalej: Program),
  nowy wzór formularza wniosku o dofinansowanie,
  nowy regulamin naboru wniosków.

   

  Wnioski o dofinansowanie złożone przed […]

 • Apel o racjonalne gospodarowanie wodą

  – Prosimy o racjonalną gospodarkę wodą, o to, by również i racjonalnie gospodarować tą wodą, którą chociażby podlewamy ogródki – podkreślał Prezydent Andrzej Duda, dodając, że musimy zacząć przywiązywać do tego wagę, bo wody nie jest u nas za wiele. Zaapelował również do Premiera i rządu, aby znalazły się środki na wypłatę odszkodowań za ubiegłoroczną […]

 • KOMUNIKAT!

  KOMUNIKAT!

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie informuje, iż na mocy uchwały Rady Nadzorczej termin naboru wniosków w ramach Programów Dotacyjnych: „Ochrona powietrza – Mała termomodernizacja” oraz „Ochrona przyrody – Bioróżnorodność oraz dofinansowanie funkcjonowania ośrodków rehabilitacji zwierząt dziko żyjących” został wydłużony do dnia 30.06.2020 r. (wtorek).

  Ze względów formalnych nabór wniosków zostanie wznowiony w dniu 15.04.2020 r. […]