Aktualności

...czyli o tym co było, jest i będzie

Aktualności

 • RPO WiM – Zaktualizowana lista wniosków działania 4.1

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie jako Instytucja Pośrednicząca w ramach RPO WiM na lata 2014-2020 zamieszcza zaktualizowaną listę wniosków, które zostały złożone w ramach konkursu nr RPWM.04.01.00-IP.02-28-002/16, Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Szczegóły znajdą Państwo w załączniku.

  Lista złożonych wniosków

 • RPO WiM Działanie 5.3 – lista wniosków po ocenie formalnej

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie jako Instytucja Pośrednicząca w ramach RPO WiM na lata 2014-2020 zamieszcza listę wniosków, które spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej w konkursie nr RPWM.05.03.00-IP.02-28-002/16, Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej. Szczegóły znajda Państwo w załączniku.

  Lista wniosków po ocenie formalnej

 • Nowa podstrona „Zapytania ofertowe wnioskodawcy”

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie informuje, że w serwisie www.rpo.warmia.mazury.pl stworzona została nowa podstrona „Zapytania ofertowe wnioskodawcy”, przeznaczona dla wnioskodawców/potencjalnym beneficjentów, którzy nie posiadają strony internetowej, a przed podpisaniem umowy o dofinansowanie chcą rozpocząć realizację projektu. Link do podstrony znajdą Państwo tutaj.

 • Wydłużenie etapu weryfikacji RPWM.04.01.00-IP.02-28-002/16

  Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Olsztynie zatwierdził aktualizację Regulaminu konkursu RPWM.04.01.00-IP.02-28-002/16
  Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że wydłużony został etap weryfikacji wymogów formalnych z 50 dni na 90 dni liczonych […]

 • Lista wniosków RPO WiM Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 zamieszcza listę wniosków, które spełniły wymogi formalne i zostały przekazane do oceny formalno-merytorycznej w konkursie nr RPWM.04.02.00-IP.02-28-002/16, Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP – celem zamieszczenia na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej. […]

 • Finał Regionalnego Konkursu Wiedzy Ekologicznej

  Piotr Fil z Gimnazjum nr 2 w Giżycku zwyciężył w IX Regionalnym Konkursie Wiedzy Ekologicznej dla Gimnazjalistów, który odbył się 1 grudnia w giżyckiej ekomarinie. Rywalizację, wsparł finansowo WFOŚiGW w Olsztynie.

  Organizatorem konkursu było Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich z siedzibą w Giżycku. Rywalizacja, która przebiegała dwuetapowo, cieszyła się dużą […]