Aktualności

...czyli o tym co było, jest i będzie

Aktualności

 • Rozstrzygnięto VI edycję konkursu „Eko-Sołectwo”

  Sołectwo Królewo w gminie Morąg zwyciężyło w VI edycji konkursu „Eko-Sołectwo”, który polegał na zbiórce elektroodpadów. W akcji uczestniczyło 36 sołectw z Warmii i Mazur.

  Organizatorem konkursu „Eko Sołectwo” jest Puls Regionu Magazyn Samorządów Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Partnerem tego przedsięwzięcia jest  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Idea akcji- skierowanej do mieszkańców małych miejscowości naszego […]

 • Aktualizacja listy wniosków Działania 4.1 po protestach

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie jako Instytucja Pośrednicząca w ramach RPO WiM na lata 2014-2020 przekazuje zaktualizowaną listę wniosków, które zostały wybrane do dofinansowania po rozpatrzeniu protestów w konkursie nr RPWM.04.01.00-IP.02-28-001/16, Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Szczegółowe informacje w załączniku.

  Lista wniosków

 • Wznowiony nabór wniosków w programie „Prosument”

  Informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił dobór wniosków w programie „Prosument na Warmii i Mazurach”.  Alokacja środków wynosi blisko 2 miliony złotych. Dokumenty można składać za pomocą Generatora Wniosków, który znajduje się na naszej stronie internetowej.

 • Zgłaszanie nadużyć

   

  WFOŚiGW w Olsztynie zapewnia możliwość dokonywania zgłoszeń podejrzenia wystąpienia nadużycia finansowego, korupcji lub konfliktu interesów. Zgłoszenia można dokonać:

  na adres poczty elektronicznej: zdarzenia@wfosigw.olsztyn.pl
  pocztą na adres: WFOŚiGW w Olsztynie, ul. Św. Barbary 9; 10-026 Olsztyn z dopiskiem na kopercie „Nadużycia”
  osobiście

  Wraz ze zgłoszeniem powinno się dostarczyć odpowiednie dokumenty na potwierdzenie podejrzenia wystąpienia nadużycia. Jednocześnie prosimy pamiętać, że fałszywe […]

 • Fladry chronią przed wilkami

  Ponad 7 tysięcy metrów fladr przekazano rolnikom z Warmii i Mazur, na pastwiskach których wilki zaatakowały zwierzęta gospodarskie. Zakup zabezpieczeń, które mają odstraszyć drapieżniki, był możliwy dzięki wsparciu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Fladry to kawałki jaskrawoczerwonego materiału, które skutecznie odstraszają wilki. Ta forma zabezpieczenia jest jedną z najskuteczniejszych metod […]