Aktualności

...czyli o tym co było, jest i będzie

Aktualności

 • Unijne środki dla regionu

  W piątek 14 października w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie podpisał kolejne umowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. W spotkaniu wziął udział m.in. marszałek Gustaw Marek Brzezin.

  Tym razem środku unijne trafiły do Gminy Biskupiec, Hurtowni „Elektryk” oraz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. […]

 • 25 lat Fundacji z Giżycka

  Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich już od 25 lat działa na rzecz ochrony środowiska. Z tej okazji w Mrągowie odbyła się konferencja poświęcona dotychczasowym jej działaniom.

  Fundacja obecnie działa w imieniu i na rzecz 21. gmin mazurskich. Już od 25 lat inicjuje i wspiera działania na rzecz ochrony regionu Wielkich Jezior Mazurskich, a także stymuluje inicjatywy […]

 • Pierwsza umowa w ramach RPO WiM

  Na ponad 1,2 miliona złotych oszacowano realizację projektu dotyczącego kompleksowej modernizacji energetycznej budynków Hotelu Joseph Conrad w Piszu. Zadanie to zostanie dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko –Mazurskiego na lata 2014-2020.

  W piątek 9 września w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Guzianka” k. Rucianego –Nidy podpisano pierwszą umowę dotyczącą realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej 4 „Efektywność […]

 • Azbest z Iławy

  81 gmin z Warmii i Mazur zdecydowało się w tym roku na usunięcie eternitu zawierającego azbest. Wśród nich jest Gmina Miejska Iława, gdzie z dachów 26 nieruchomości zniknie prawie 39 ton tego groźnego minerału.

  Rok 2016 jest kolejnym, w którym kontynuowane są działania związane z usuwaniem azbestu z Warmii i Mazur. Na ten cel przeznaczono […]

 • Wsiedlenie zajęcy

  Pięćdziesiąt zajęcy wypuścili w miniony piątek myśliwi z Koła Łowieckiego „Ryś” Dźwierzuty. Była to czwarta edycja akcji w tym rejonie. Zadanie zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

  Zwierzyna drobna na polach – w tym zające i kuropatwy- to dawniej widok dość powszechny. Niestety, do kilkunastu lat populacje tych gatunków uległy […]

 • Ekologiczny patriota

  Lokalny patriota to eko patriota” – pod takim hasłem w minioną niedzielę 31 lipca w Szczytnie odbył się Rodzinny Piknik Patriotyczny. Zadanie zostało dofinansowane przez WFOŚiGW w Olsztynie.

  Organizatorem wydarzenia było stowarzyszenie „Nasza Ziemia Szczycieńska”. Jednym z motywów pikniku była akcja promocyjna połączoną z konkursem „Lokalny patriota to eko patriota”, której głównym celem była promocja […]